Springen in Jumpsquare op 19 december!

Op maandag 19 december sluiten we het jaar af door met de hele trampoline vereniging Veerkracht te gaan springen in Jumpsquare.

Alle springers zijn al uitgenodigd via de whatsapp groepen per lesuur.

Je kunt tussen 17:30 en 18:00 uur naar binnen bij Jumpsquare aan de Daniël Goedkoopstraat 1-3,
navigatieadres: Daniël Goedkoopstraat 29, 1096 BD Amsterdam.

Iedereen krijgt een paar JUMPSOKKEN en verder doe je de trainingskleren aan die je normaal gesproken ook draagt bij trampolinespringen. Lange haren moeten in een staart of zo.
Kom omgekleed, ik denk niet dat er kleedkamers zijn.

We mogen van 18:00 tot 19:00 uur springen en daarna is er nog tijd om limonade te drinken aan onze tafel. Om 19:30 uur kunnen de ouders hun kinderen weer halen.

Er gaan 5 volwassenen mee naar binnen als begeleiders (op 29 springers), ouders kunnen niet mee in de Jump arena, maar wel in een kantine door het raam naar je kind kijken. (Als je een broertje of zusje ook wilt laten springen moet je zelf de entree betalen en dit tijdstip reserveren op de site van Jumpsquare Amsterdam.)

Tenslotte volgen hieronder de regels van Jumpsquare waar iedere springer zich aan moet houden, om veilig te kunnen springen.

Ik (Linda Groefsema, secretaris van TV Veerkracht) heb deze waiver voor alle springers van Veerkracht ondertekend.

Waiver Jumpsquare:
Trampolinespringen is superleuk, maar het blijft een activiteit met een risico op blessures, ook in een trampolinepark van Jumpsquare. Jumpsquare wil een zo mooi en veilig mogelijke ervaring aan iedere jumper bieden. Daarom wil Jumpsquare met iedere jumper afspraken maken.

Iedere jumper dient alvorens het trampolinepark te mogen betreden deze vrijwaringsverklaring (“waiver”) volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als de jumper jonger is dan 16 jaar, dient de ouder/voogd/ wettelijk vertegenwoordiger (“vertegenwoordiger”) deze te ondertekenen.

Door ondertekening van de waiver wordt door/namens de jumper het volgende verklaard:

  • Ik ben in goede conditie en heb geen medische aandoening die mij belet tot een veilige deelname aan de door Jumpsquare gefaciliteerde activiteiten.
  • Ik weet en accepteer dat het deelnemen aan de activiteiten van Jumpsquare vrijwillig en geheel op eigen risico gebeurt.
  • Jumpsquare heeft mij gewezen op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het trampolinespringen en de door Jumpsquare gefaciliteerde activiteiten.
  • Ik ben mij bewust van de mogelijkheid dat ik bij bepaalde spelactiviteiten gefilmd word en aanvaard de mogelijkheid dat beelden daarvan op social media worden geplaatst en geef daarvoor mijn instemming.
  • Ik zal steeds de (veiligheids)instructies van de door Jumpsquare aangestelde toezichthouders opvolgen.
  • Ik heb op de website van Jumpsquare of in een van de trampolineparken de algemene voorwaarden, de veiligheidsregels als ook het privacy statement van Jumpsquare gelezen en begrepen, dan wel zijn deze mij door de vertegenwoordiger uitgelegd.
  • Ik vrijwaar Jumpsquare voor elke schade die ik mogelijk door het gebruik van de aangeboden diensten kan lijden, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Jumpsquare. Deze vrijwaring geldt zeker als ik mij niet aan de regels en instructies heb gehouden.

Als ouder/voogd van de jumper, jonger dan 16 jaar, heb ik de bevoegdheid het deelnameformulier te tekenen dan wel heb ik als wettelijk vertegenwoordiger van de jumper de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/voogd om de waiver namens jumper te ondertekenen. Daarbij verklaar ik uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op de jumper die ik begeleid bij een bezoek aan Jumpsquare.

flyer

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.