Beleid

Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag binnen t.v. Veerkracht

Als trampolinevereniging wil Veerkracht sportiviteit, gezelligheid en veiligheid stimuleren. Veiligheid is niet alleen belangrijk in fysieke zin, maar ook de mentale en sociale veiligheid van onze sporters en vrijwilligers is van groot belang. Binnen onze vereniging is er geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Veerkracht is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), daarom moeten al onze leden zich houden aan het huisreglement van de KNGU. Daarnaast onderschrijft Veerkracht de Gedragscodes Sport zoals te vinden op de website het Centrum Veilige Sport. Hieronder is het eigen beleid van Veerkracht te lezen, dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat.

Sfeer binnen de vereniging

 • Open communicatie is een vereiste tussen alle leden en vrijwilligers van Veerkracht. Vriendelijkheid en respect zijn onderdeel van een goed gesprek, maar kritiek mag zeker ook geuit worden.
 • Wij streven naar een sportieve maar gezellige sfeer. Goede prestaties worden gevierd, maar meedoen is belangrijker dan winnen.
 • Veerkracht staat open voor iedereen ongeacht achtergrond en identiteit.
 • Pesten, schelden en fysieke en mentale intimidatie worden niet getolereerd.
 • Inspraak en deelname van ouders binnen de vereniging wordt aangemoedigd.
 • Bij ongewenste ervaringen kunnen zowel leden als trainers contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Aannamebeleid

 • Nieuwe trainers en assistenten worden aangenomen vanbinnen de eigen vereniging of vanuit bevriende verenigingen. Hierdoor is de achtergrond van nieuwe trainers bekend en te achterhalen.
 • Bij het aannemen van nieuwe trainers wordt een VOG aangevraagd. Trainers komen niet in actie voordat deze is afgegeven.
 • Onze trainers moeten een actuele licentie van de KNGU bezitten.
 • De hoofdtrainer bepaalt de aanpak voor lessen en overlegt deze met de tweede trainer/assistent en het bestuur.

Gedragsregels

 • Tijdens trainingen staan er altijd twee trainers (of een trainer plus assistent) op een groep sporters. Kinderen zijn nooit alleen met een trainer.
 • Bij het fysiek begeleiden van sporters (vangen) volgt de trainer de voorschriften van de opleiding, voorkomt ongepaste aanraking en heeft oog voor de reactie en ervaring van de sporter.
 • Trainers creëren een veilige sfeer voor alle aanwezigen. Sporters worden gelijk behandeld en de trainer uit geen voorkeur voor de ene sporter boven de andere. Er wordt ingegrepen bij conflicten, of die nou plaatsvinden tussen sporters onderling, tussen sporter(s) en de andere trainer of wanneer er ouders betrokken zijn.
 • Trainers letten te allen tijde op hun houding tegenover sporters en voorkomen machtsmisbruik.
 • Tijdens trainingen zijn telefoons van sporters in principe opgeborgen. Trainers hebben de telefoon in de buurt om bij ongevallen snel te kunnen handelen. Beeldopnamen worden alleen gemaakt met toestemming van degenen op beeld. Beeldopnamen worden alleen gedeeld, online of anderszins, met toestemming van degenen op beeld.
 • Whatsappgroepen gerelateerd aan de vereniging worden gebruikt als informatievoorziening. Zowel sporters, trainers, bestuur als ouders zijn deelnemer in deze groepen.
 • Trainers en het bestuur hanteren de meldplicht bij grensoverschrijdend gedrag zoals omschreven op de website van Centrum Veilige Sport. Gezien de beperkte grootte van de vereniging zal het bestuur bij enig vermoeden van grensoverschrijdend gedrag altijd contact opnemen met de KNGU en/of Centrum Veilige Sport en eventueel de politie.
 • Bij voorvallen wordt er niet alleen melding gemaakt, maar ook actie ondernomen om herhaling te voorkomen en het slachtoffer hulp te bieden.

Faciliteiten

 • Veerkracht bezit geen eigen accommodaties. In samenwerking met het beheer van de gehuurde zalen wordt een veilige omgeving in stand gehouden. Denk hierbij aan toereikende kleedruimtes en toiletten, goede verlichting en vergelijkbare faciliteiten.
 • De zalen zijn niet altijd toegankelijk voor ouders tijdens trainingen, om overmatige druk op de sporters te voorkomen. In dat geval is er wel altijd toezicht door ouders mogelijk vanachter ramen.

NB In verband met de actuele coronamaatregelen kan het voorkomen dat ouders niet, zoals gebruikelijk, vanachter ramen de lessen kunnen observeren. Deze regels worden opgelegd vanuit de gemeente Amsterdam, de beheerder van de hallen, en zorgen ervoor dat onze springers kunnen sporten zonder onnodige verspreiding van het virus.

U kunt hier contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon: vertrouwenscontactpersoon

U kunt hier een pdf-bestand van dit beleid downloaden: Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag binnen Veerkracht

Reacties zijn uitgeschakeld.